Wat moet er in de jaarrekening?

Elke bedrijf, ingeschreven bij de KvK als bv, nv, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij is verplicht om een jaarrekening over het afgelopen boekjaar in te dienen. Jaarrekeningen zijn een samenstelling van verschillende financiële inzichten die de financiële gezondheid van een bedrijf weergeven. Bedrijven met de hierboven genoemde rechtsvormen dienen deze status te communiceren aan verschillende belanghebbende partijen, te kennen: aandeelhouders, kredietgevers en bovenal de Belastingdienst.

Het correct samenstellen van de jaarrekening is van uiterst belang voor de transparantie en integriteit van het bedrijf. Daarom is het belangrijk dat alle belangrijke pijlers, zoals de winst- en verliesrekening, de balans en een overzicht van verschillende kasstromen juist worden berekend en ingevuld. Hoewel het een belangrijk onderdeel is van ondernemerschap, is het uiterst complex. Daarom bieden wij bij Limborgh en Partners onze expertise als accountants aan voor het klaren van de klus.

 

Jaarrekening laten samenstellen door Limborgh en Partners

Onze experts helpen u bij het verzamelen van de benodigde informatie en cijfers en controleren of deze correct zijn. Deze samenstelling wordt verzorgt door alle transacties van het afgelopen boekjaar, zoals bankmutaties en inkoopfacturen, aan te vullen met de eindejaarsboekingen tot de definitieve saldibalans. Daarbij gebruiken zij diverse boekhoudprincipes geaccordeerd door wet- en regelgeving en uiteraard de Internationale Financiële Verslaggevingsstandaarden (IFRS) om ervoor te zorgen dat de jaarrekening nauwkeurig en betrouwbaar is.

Daarnaast kunnen onze accountants ook adviseren over hoe de jaarrekening zo duidelijk mogelijk kunnen worden gemaakt voor de lezers. Zij kunnen ook helpen bij het opstellen van prognoses en budgetten voor toekomstige periodes.

Om aan de deponeringsplicht bij de Kamer van Koophandel te voldoen, kunnen wij uw jaarrekening in digitaal formaat middels SBR (Standard Business Reporting) voor u aanleveren bij de Kamer van Koophandel. Ook aan uw bank kunnen wij desgewenst een kredietrapportage in SBR formaat verschaffen.

Uw jaarrekening kunnen wij voor u klaarzetten in een persoonlijk klantenportaal. Zo heeft u altijd de beschikking over de definitieve ondertekende jaarrekening. In dit portaal kunt u ook jaarrekeningen en aangiftes accorderen.

Jaarrekening laten samenstellen

Benieuwd naar de mogelijkheden ?

Doe een aanvraag en wij bellen u terug

    • Barendrecht
    • Gorinchem
    • Ameide
    • Ik weet nog niet